In this section, you can access to the latest technical information related to the FUTURE project topic.

Publikacije o GPP-u i kružnoj javnoj nabavi

Javna nabava često se ističe kao bitan alat za poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo. Doista, kada se odlučuju za nabavu ekološki prihvatljivih proizvoda i energije, javne vlasti značajno potiču funkcionalniju upotrebu i ponovnu upotrebu te poticanje recikliranja visoke vrijednosti.
Nedavno su objavljene dvije brošure o toj temi, analizirajući veze između javne nabave (osobito ZJN-a) i kružnog gospodarstva.• Javna nabava za kružno gospodarstvoObjavljena od strane Europske komisije u listopadu 2017., brošura o kružnoj nabavi predstavlja uvod u europski policy okvir i praktične smjernice onima uključenima u odluke o javnoj nabavi. Smjernice se nadopunjuju iskustvima dobre prakse iz cijele Europe koje pokazuju kako se načela kružnog gospodarstva koriste u javnoj nabavi.• Zelena javna nabava i Akcijski plan EU-a kružnog gospodarstvaIzdana na zahtjev ENVI Odbora Europskog parlamenta, studija je ocjenjivala primjenjivost inicijativa javnih nabava u tijeku i pokazala kako oni pridonose Akcijskom planu Europske komisije o kružnom gospodarstvu. Dokument pruža pregled trenutnog stanja GPP-a u EU, istražuje mogućnosti interakcije i križanja između GPP-a i kružnog gospodarstva, s naglaskom na izazove u provedbi GPP-a u kontekstu kružnog gospodarstva.
Predložene preporuke uključenim stranama nude mogućnosti i opcije boljem pristupu u budućnosti.

» Author: LIFE FUTURE newsletter

» Publication Date: 12/03/2018

Download

» Source:

« Go to Technological WatchAIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico

C/ Gustave Eiffel, 4
(València Parc Tecnològic) - 46980
PATERNA (Valencia) - SPAIN

PHONE

(+34) 96 136 60 40

EMAIL

Project Management department - Sustainability and Industrial Recovery
life-future-project@aimplas.es